Ana içeriğe atla

Laboratuvar Teknolojisi Ön Lisans Programı Genel Tanıtım

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS PROGRAMI

Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRHAN

Öğrenci Kontenjanı: 50 (I. Öğretim) - 40 (II. Öğretim)

Puan Türü: TYT 

Eğitim Süresi: 2 Yıl 

Eğitim Dili: Türkçe  

Mezuniyet Unvanı: Laboratuvar Teknikeri

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

Program Hakkında Bilgi:

Program 2 yıllık eğitim veren ön lisans programıdır. 3 yarıyıl teorik eğitim ile 1 yarıyıl tam zamanlı işyeri eğitimini birlikte uygulama olanağı sunarak öğrencilere mezun olmadan iş deneyimi kazandırmaktadır. 

 

Mesleğin Önemi ve Geleceği:

Günümüzde ülkemizin her bölgesinde bulunan büyük, orta ve gerekse küçük ölçekli işletmelerde bulunan, daha kaliteli, verimli ve sağlıklı girdi ve çıktı sağlamak amacıyla ihtiyaç ve zorunluluk halini almış olan laboratuvarların misyonlarını yerine getirmeleri için ilgili alanda eğitim almış ara insan gücüne ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu gözlemlenmektedir. Özellikle kimya, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamuya ait veya özel işletmelerde, çeşitli amaçlar için faaliyet gösteren laboratuvarlarda çalışabilecek, temel analizleri yapabilecek ve laboratuvar cihazlarını kullanabilecek olan ara insan gücünün yetiştirilmesine olan talebin her geçen gün arttığı görülmektedir.

 

Genel olarak bakıldığında, sayıları hızla artan işletmeler ve sahip oldukları laboratuvarlarda, özel laboratuvarlarda ve aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı birimlerin laboratuvarlarında çalışmakta olan önlisans mezunlarının mezun oldukları programlar incelendiğinde bazı eksiklikler göze çarpmakta ve laboratuvar teknolojileri programı sayesinde ilgili alanda çalışabilecek daha donanımlı personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Öğrenciler, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen; uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen; çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip “teknik personel” niteliği gösterme yetisi kazanmaktadır.  İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip; endüstrinin birçok kolunda faaliyet gösteren işletmelerin laboratuvar birimlerinde gerçekleştirilen temel analizleri yapabilecek, laboratuvar cihazlarını kullanabilecek ve aynı zamanda laboratuvar yönetim sistemlerini bilmeleri nedeniyle laboratuvar sorumlusu olarak görev yapabilecek donanıma sahip olmaktadır.

 

Öğrenciler işyeri uygulama becerilerini, 1 dönem işyerinde tam zamanlı eğitim öğretim (16 hafta) ve ilave olarak 30 işgünü staj ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca; dikey geçiş sınavlarında başarılı olmaları durumunda Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim Teknolojileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım İşletmeciliği, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Kimya Bölümlerinde eğitimlerine devam edebilmektedirler.

 

Programın Amacı:

Laboratuvar Teknolojisi Programı özellikle kimya, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamuya ait veya özel işletmelerde çeşitli amaçlar için faaliyet gösteren laboratuvarlarda çalışabilecek, temel analizleri yapabilecek ve laboratuvar cihazlarını kullanabilecek, üretmeyi seven, öz güven sahibi, etik kurallarına uyan, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çalışma Alanları:

Genel olarak bakıldığında, sayıları hızla artan işletmeler ve sahip oldukları laboratuvarlarda, özel laboratuvarlarda ve aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı birimlerin laboratuvarlarında çalışabilecek önlisans mezunu personel ihtiyacı laboratuvar teknolojisi programı sayesinde karşılanmaktadır.

 

Mezun öğrencilerimiz;

- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

-  Devlet Su İşleri’ne bağlı birimlerde,

-  Belediyelerde,

-  Kimya, gıda ve tarım endüstrisi alanında faaliyet gösteren kamuya ait veya özel birçok işletmenin laboratuvar birimlerinde çalışabilmektedir.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Yapabileceği Lisans Programları(2020 yılı DGS Tercih Kılavuzuna göre):

Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bitki Koruma, 

Bitkisel Üretim Teknolojileri,

Tarımsal Yapılar ve Sulama,

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

Biyoteknoloji,

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,

Gıda Teknolojisi,

Organik Tarım İşletmeciliği,

Genetik ve Biyomühendislik,

Biyomühendislik,

Hemşirelik,

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

Kimya

 

Eğitim-Öğretim İmkânları:

Okulumuz teknolojik ve akademik kadro olarak oldukça yeterli olanaklara sahiptir.

Akademik kadromuz: 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz hocalarının tümü mesleki deneyime sahip olup kendi alanlarında birçok akademik çalışmaya imza atmışlardır.

 

Gelişmiş Laboratuvar Olanakları:

Öğrenci Laboratuvar kapasite dengesi bakımından birçok fakülteden daha iyi durumda bulunan okulumuzda bilgisayar laboratuvarında 40 öğrenciye hizmet verebilecek bilgisayarımız bulunmaktadır. Ayrıca her biri 30 m2‘lik bir alana sahip iki adet laboratuvarımız analiz derslerinin yapabilmesi için yeterli kapasitededir. Teorik dersliklerimiz ise online eğitime ve bilgisayar üzerinden konu anlatımı ve uygulama yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

Mesleki Yeterlilik Bakımından Birçok Farklı Avantaj:

Günümüzde sayıları hızla artan özellikle kimya, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamuya ait veya özel işletmelerde, çeşitli amaçlar için faaliyet gösteren laboratuvarlarda çalışabilecek, temel analizleri yapabilecek ve laboratuvar cihazlarını kullanabilecek olan ara insan gücünün yetiştirilmesine olan talebin her geçen gün arttığı görülmektedir. Bu laboratuvarlarda çalışmakta olan önlisans mezunlarının mezun oldukları programlar incelendiğinde bazı eksiklikler göze çarpmakta ve laboratuvar teknolojileri programı öğrencilerinin alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri sayesinde ilgili alanda çalışabilecek daha donanımlı personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ayrıca; program mezunlarının DGS ile yerleşebileceği lisans programlarının sayısı artırılmış olduğundan ve bu programların da çeşitliliği, ileriye dönük geçerliliği ve iş olanakları değerlendirildiğinde Laboratuvar Teknolojisi Programının önlisans programları arasında oldukça cazip konuma gelmesini sağlamıştır.

 

Ders Planlarını Görmek İçin Tıklayınız