Ana içeriğe atla

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı Genel Tanıtım

GIDA KALİTE KONTROL VE ANALİZİ ÖN LİSANS PROGRAMI

Program Başkanı: Öğr.Gör. Hüseyin DURAN

Öğrenci Kontenjanı: 40 (I. Öğretim) 

Puan Türü: TYT 

Eğitim Süresi: 2 Yıl 

Eğitim Dili: Türkçe  

Mezuniyet Unvanı: Gıda Kontrolörü

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

Program Hakkında Bilgi:

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ve bu amacı gerçekleştirecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Programın temel hedeflerinden biri; gıda maddeleri ile bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartlarının sağlanmasında ve bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitinde, ayrıca numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunun kontrol edilmesinde yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

 

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’nda öğrenciler bölümleriyle ilgili olarak gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleriyle alakalı teorik dersleri alarak ve de farklı işletmelerde bu bilgilerini pratik olarak uygulayarak, Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde gıdaların mikrobiyolojik kriterlerini ve uygulamalarını bilen yardımcı personel olarak mezun olurlar. 

 

Öğrenciler pratik uygulama becerilerini ders dönemlerinde yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarında uygulamalı derslerle, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından uygulanan 3+1 sistemi ile 1 dönem işyerinde tam zamanlı işyeri eğitimi, işyeri uygulaması ve ilave olarak zorunlu 30 işgünü staj ile işletmelerde geliştirmektedir.

 

Bu amaçla öğrencilere sektörün isteklerine cevap verecek şekilde üretimden satışla kadar tüm gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunu tespit edebilecek ayrıca ürün takibi ve numune alma işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirebilecek, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

 

Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan mezun olan öğrenciler gıda sektöründe konusunda eğitim almış ve gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlar olarak ihtiyaçlara cevap verecektir. Tekniker olarak mezun olan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında büyük oranda istihdam edilme şansına sahiptirler.

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans eğitimi veren üniversite sayısı az olduğundan bu bölümden mezun olanların istihdam şansı yüksektir. Çünkü gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Mezun öğrencilerimiz gıda sanayinin her dalında, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlardaki gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığı  ilgili laboratuvarların tümünde çalışma olanağına sahiptirler. Bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte, kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza gıdanın her türünün işlendiği pastane, süthane, mandıra ve fırın gibi küçük gıda işletmelerinden çok komplike büyük gıda işletmelerine kadar her yerde istihdam imkanı bulabilmektedirler.

 

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

 

Günümüzde Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu programdan mezun olanlar piyasadaki bu açığı kapatabileceklerdir.

 

Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır.

 

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı sayesinde gıda kontrolörü/gıda denetçisine gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilere sahip ara elemanlar yetiştirilmek suretiyle bu ihtiyaç giderilmeye çalışılacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar sağlıklı ve güvenli gıda temini gıdaların besin değerlerinin korunması düzenli olarak kalite kontrol işlevlerinin yürütülmesiyle gerçekleşecektir. Ülkemizin hızla ilerleyen dünyaya paralelliğinin sağlanmasında sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi ile bunların kontrollü bir şekilde tüketiciye ulaşmasında yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır.  Dış piyasalardaki rekabet gücü ancak kaliteli ürün üretimi ve satışı ile bunların düzenli olarak kalite kontrol işlevlerinin düzenli yürütülmesiyle ancak mümkün olacaktır.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Yapabileceği Lisans Programları(2020 yılı DGS Tercih Kılavuzuna göre):

Beslenme ve Diyetetik

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Kimya

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

 

Eğitim-Öğretim İmkânları:

Okulumuz teknolojik ve akademik kadro olarak oldukça yeterli olanaklara sahiptir.

Akademik kadromuz: 1 adet Prof. Dr., 1 adet Dr. Öğr. Üyesi ve 2 adet Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz hocalarının tümü 10 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olup kendi alanlarında birçok akademik çalışmaya imza atmışlardır.

 

Gelişmiş Laboratuvar Olanakları:

Okulumuzda 3 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet süt işleme pilot tesisi bulunmaktadır. Uygulama derslerinde öğrencilerimiz gıdaların birçok fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapma imkânı bulmanın yanında kendilerinin hazırladıkları farklı gıda ürünlerini de üretilebilmektedirler.

 

Ders Planlarını Görmek İçin Tıklayınız