Ana içeriğe atla

Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan okulumuz; öğrencilerimize kendi alanlarında bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları ve hayata hazırlanmaları için büyük bir çaba göstermekteyiz.   Okulumuzda 8 programda eğitim öğretim vermekteyiz. Öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak amacıyla, eğitim öğretimi; 3+1 modelini esas alarak yeniden düzenlemiş bulunuyoruz.

Bu model çerçevesinde öğrencilerimiz;  
• 3 dönem okulumuzda ders alarak,
• 1 dönem de işletmelerde uygulama yaparak yetiştirilmektedir.  


Bu sayede öğrencilerimiz, öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirme ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.  


Çocuklarının eğitimi için her türlü maddi ve manevi desteği vermekte olan velilerimizin ve onların aranan nitelikli elemanlar olması için çaba göstermekte olan öğretim elemanlarımızın yaptıkları fedakârlıklar ve katlandığı zorluklar öğrencilerimizin başarısı ile sevinç ve gurura dönüşecektir. Öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında alanında iyi yetişmiş nitelikli bireyler olmaları hepimizin birlikte sarf ettiği emeklerin gurur verici bir sonucu olacaktır. Bu vesile ile öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi ve aileleri özverilerinden dolayı kutluyorum.    


Sevgili gençler, sizler modern çağın yeni yüzlerisiniz. Geleceği sizler şekillendireceksiniz. Bu nedenle sizlere sağlanan imkanları iyi değerlendirmeniz, kendiniz, aileniz ve sizlere bu imkanları sağlayan ülkeniz için son derece önemlidir. Beklentilerinizi ve sizlere güvenen insanların beklentilerini karşılamak için başarılı olmak zorundasınız. Başarıyı düzenli ve verimli çalışarak yakalayabilirsiniz. Başarınıza gönülden inanıyor, eğitim öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum...  

 

.

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Fatih SÖNMEZ
Pamukova M.Y.O. Müdürü