Ana içeriğe atla

Gıda Teknolojisi Ön Lisans Programı Genel Tanıtım

GIDA TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS PROGRAMI

Program Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Hamza BOZKIR

Öğrenci Kontenjanı: 40 (I. Öğretim) 

Puan Türü: TYT 

Eğitim Süresi: 2 Yıl 

Eğitim Dili: Türkçe  

Mezuniyet Unvanı: Gıda Teknikeri

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

Program Hakkında Bilgi:

Gıda Teknolojisi programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan, gıdanın temel ilkelerinde ve konularında uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen bir yükseköğretim ön lisans programıdır.

 

Programın Kapsamı:

Gıda Teknolojisi programı öğrencileri gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrollerini teorik ve pratik olarak aldıktan sonra mezun olurlar. Bu doğrultuda öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, gıda işleme makine ve ekipmanlarını kullanabilecek, gıda yönetmeliklerini ve mevzuatlarını uygulayabilecek, gıda laboratuvarlarında kalite kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

Öğrenciler pratik uygulama becerilerini ders dönemlerinde yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarında uygulamalı derslerle, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından uygulanan 3+1 sistemi ile 1 dönem işyerinde tam zamanlı işyeri eğitimi, işyeri uygulaması ve ilave olarak zorunlu 30 işgünü staj ile işletmelerde geliştirmektedir.

 

Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için çeşitli yönlerden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten gıda sektörü; yaşam tarzlarında olan değişimler (hızlı nüfus artışı, zaman faktörünün önem kazanması ve gelir düzeyinin artması vb),  modernizasyon, yeni teknolojik ilerlemeler, ürünlerin çeşitliliğinin giderek artması gibi çeşitli faktörlerden dolayı sürekli gelişim içerisindedir. Bundan dolayı, Türkiye’de gıda sektörünün dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi, çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesi, teknoloji transferi, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimi gibi zorunlulukları doğurmaktadır. 

 

Gıda işlemenin amaçlarından birisi çeşitlilik, hazırlama ve kullanım kolaylığı olan değişik gıda seçeneklerinin tüketiciye sunulması, bu gerçekleştirilirken de gıdaların besin değerlerinin korunması ve arttırılmasının göz önünde bulundurulması ile diğer kalite kontrol işlevlerinin sağlanmasıdır. Tüketici sağlığının korunması ve kaliteli, güvenilir gıda üretiminde kalite kontrol ve analizleri büyük öneme sahiptir.
Gıdalarda kalite kontrol hammaddeden başlayarak tüketiciye ulasana değin devam etmektedir. Ülkemiz ve bulunduğumuz bölge gıda hammaddeleri açısından oldukça zengin aynı zamanda gıda taşımacılığının yapıldığı yol üzerinde yer alan bir bölgedir.

 

Ülkemizdeki gıda sektörünün problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için gıda sektöründe “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”, ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) ve HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gibi kalite sistemleri uygulanmakla birlikte, sektörle ilgili olarak “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”, “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik”, AB Gıda Mevzuatı gibi ulusal ve uluslararası yasalar, tebliğler ve yönetmelikler de bulunmaktadır.


Gıda sektöründe gıda kalite kontrol ve gıda işleme elemanları gibi mesleklerde gelişmelerin olacağı buna bağlı olarak da bu mesleklerde yetişmiş eleman ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gittikçe önem kazanmasına bağlı olarak bu alanda bu programdan mezun olan öğrencilerin gelişmekte olan bu sektöre önemli katkıların olacağı düşünülmektedir. 

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Gıda teknolojisi programı mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri Meslek unvanı verilmektedir.
Mezun öğrencilerimiz gıda sanayiinin her dalında gerek üretim gerekse laboratuvar bölümlerinde çalışabilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte veya kendileri mandıra vb. işletmeler kurarak özel işyeri açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza hazır yemek sektöründen ve gıda işleme fabrikalarından duyulan talepler gittikçe artmaktadır. Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politikasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm:

“Gıda Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarımsal Genetik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

Eğitim-Öğretim İmkânları:

Okulumuz teknolojik ve akademik kadro olarak oldukça yeterli olanaklara sahiptir.

Akademik kadromuz: 1 adet Prof. Dr., 1 adet Dr. Öğr. Üyesi ve 2 adet Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz hocalarının tümü 10 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olup kendi alanlarında birçok akademik çalışmaya imza atmışlardır.

 

Gelişmiş Laboratuvar Olanakları:

Okulumuzda 3 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet süt işleme pilot tesisi bulunmaktadır. Uygulama derslerinde öğrencilerimiz gıdaların birçok fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapma imkânı bulmanın yanında kendilerinin hazırladıkları farklı gıda ürünlerini de üretilebilmektedirler.

 

Ders Planlarını Görmek İçin Tıklayınız